“Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, Chớ nên từ chối nó.” Châm-ngôn 8:33
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN