God is my shield – Chúa là thuẫn đỡ cho tôi

 

Click vào hình để xem ảnh gốc:

God is my shield - Chúa là thuẫn đỡ cho tôi
God is my shield – Chúa là thuẫn đỡ cho tôi
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN