” Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất.” Ê-sai 1:19
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN