“Chúa đã yêu-thương linh-hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư-nát; vì Chúa đã ném mọi tội-lỗi tôi ra sau lưng Ngài.” -Ê-sai 38:17

Click vào ảnh để xem kích thước lớn:

"Chúa đã yêu-thương linh-hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư-nát; vì Chúa đã ném mọi tội-lỗi tôi ra sau lưng Ngài." -Ê-sai 38:17
“Chúa đã yêu-thương linh-hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư-nát; vì Chúa đã ném mọi tội-lỗi tôi ra sau lưng Ngài.” -Ê-sai 38:17
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN