“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” – Gia-cơ 1:2

 

Click vào hình để tải ảnh gốc (1600px):

"Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn" - Gia-cơ 1:2
“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” – Gia-cơ 1:2
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN