“Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”Hê-bơ-rơ 13:5

BÌNH LUẬN