Song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái. – Mác 4:19

Cỏ dại
Cỏ dại
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN