Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. – Ma-la-chi 4:2

Dự báo thời tiết ngày sau cuối
Dự báo thời tiết ngày sau cuối
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN