Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình; song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. -Châm ngôn 14:1

Gìn giữ tổ ấm
Gìn giữ tổ ấm
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN