Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. – Thi thiên 91:11

An ninh Thiên Sứ
An ninh Thiên Sứ
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN