Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. – Rô-ma 12:2

Sự đổi mới
Sự đổi mới
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN