Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! – Giăng 16:33

Tảng đá bình an
Tảng đá bình an
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN