“Ta không muốn các của lễ của ngươi – ta muốn tình yêu của ngươi; ta không muốn các của dâng của ngươi – ta muốn ngươi biết ta.” – Ô-sê 6:6

Click vào ảnh dưới đây để tải kích cỡ lớn:

“Ta không muốn các của lễ của ngươi - ta muốn tình yêu của ngươi; ta không muốn các của dâng của ngươi - ta muốn ngươi biết ta.” - Ô-sê 6:6
“Ta không muốn các của lễ của ngươi – ta muốn tình yêu của ngươi; ta không muốn các của dâng của ngươi – ta muốn ngươi biết ta.” – Ô-sê 6:6
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN