“Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!” Rô-ma 10:15

Click vào hình để tải ảnh cỡ lớn:

“Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!” Rô-ma 10:15
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN