” Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, Và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi.” Thi Thiên 9:18
Bình luận Facebook

BÌNH LUẬN