Hầu việc Chúa

Hầu việc Chúa

3 cách "thiết thực" để an ủi người trong hoàn cảnh đau đớn

3 cách “thiết thực” để an ủi người trong hoàn cảnh...

Chuyện xảy ra vài năm trước, khi tôi hỏi một người bạn của tôi rằng dạo này cậu thế nào và nhận được câu trả...

Mục vụ trẻ em – cánh đồng chín vàng bị lãng...

Nhiệm vụ to lớn nhất của mỗi một Cơ Đốc nhân chính là thực hiện Đại Mạng Lệnh mà Chúa Giê-xu đã truyền lại...
Việt Nam cần Tin Lành (video phía cuối bài viết)

Việt Nam cần Tin Lành! Việt Nam cần Chúa Giê-su!

Những con số thống kê đang reo lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp nghiêm trọng về tình trạng đạo đức tại...
4 tiêu chuẩn nền tảng của một người bước vào chức vụ

4 tiêu chuẩn nền tảng của một người bước vào chức...

Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, một thân thể lành mạnh và sống động. Như trong thân thể có nhiều chi thể khác...
Đây là Môn Đồ Hóa - Đây là Hội Thánhvideo

Đây là Môn Đồ Hóa – Đây là Hội Thánh

Một trong nhưng mục đích lớn nhất của mỗi một Cơ Đốc nhân chính là thực hiện Đại Mạng Lệnh mà Chúa Giê-xu đã...

Xu hướng chia sẻ Phúc Âm

Hầu hết các Cơ Đốc nhân tin rằng việc chia sẻ đức tin với bạn bè là một trong những hình thức hiệu quả...