Phục vụ

Phục vụ

3 cách "thiết thực" để an ủi người trong hoàn cảnh đau đớn

3 cách “thiết thực” để an ủi người trong hoàn cảnh...

Chuyện xảy ra vài năm trước, khi tôi hỏi một người bạn của tôi rằng dạo này cậu thế nào và nhận được câu trả...
4 tiêu chuẩn nền tảng của một người bước vào chức vụ

4 tiêu chuẩn nền tảng của một người bước vào chức...

Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, một thân thể lành mạnh và sống động. Như trong thân thể có nhiều chi thể khác...