Truyền giáo

Truyền giáo

Mục vụ trẻ em – cánh đồng chín vàng bị lãng...

Nhiệm vụ to lớn nhất của mỗi một Cơ Đốc nhân chính là thực hiện Đại Mạng Lệnh mà Chúa Giê-xu đã truyền lại...
Việt Nam cần Tin Lành (video phía cuối bài viết)

Việt Nam cần Tin Lành! Việt Nam cần Chúa Giê-su!

Những con số thống kê đang reo lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp nghiêm trọng về tình trạng đạo đức tại...
Đây là Môn Đồ Hóa - Đây là Hội Thánhvideo

Đây là Môn Đồ Hóa – Đây là Hội Thánh

Một trong nhưng mục đích lớn nhất của mỗi một Cơ Đốc nhân chính là thực hiện Đại Mạng Lệnh mà Chúa Giê-xu đã...

Xu hướng chia sẻ Phúc Âm

Hầu hết các Cơ Đốc nhân tin rằng việc chia sẻ đức tin với bạn bè là một trong những hình thức hiệu quả...