Những câu chuyện Kinh Thánh

Những câu chuyện Kinh Thánh

Kể chuyện Kinh Thánh, những tấm gương và bài học rút ra từ những câu chuyện trong Kinh Thánh

Câu chuyện Tin Lành

[Video] Câu chuyện tin lành: Từ Buổi Sáng Thế đến Chúa...

Bạn có biết Kinh Thánh? Có bao giờ bạn tự hỏi: nội dung chính của Kinh Thánh nói về điều gì? Đoạn video dưới...