Phim Cơ Đốc

Phim Cơ Đốc

Việt Nam cần Tin Lành (video phía cuối bài viết)

Việt Nam cần Tin Lành! Việt Nam cần Chúa Giê-su!

Những con số thống kê đang reo lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp nghiêm trọng về tình trạng đạo đức tại...