Tài liệu Cơ Đốc

Tài liệu Cơ Đốc

Đây là Môn Đồ Hóa - Đây là Hội Thánhvideo

Đây là Môn Đồ Hóa – Đây là Hội Thánh

Một trong nhưng mục đích lớn nhất của mỗi một Cơ Đốc nhân chính là thực hiện Đại Mạng Lệnh mà Chúa Giê-xu đã...
Video - Những con người không trọn vẹnvideo

Những con người không trọn vẹn

Có bao giờ bạn nghĩ rằng Chúa không muốn sử dụng bạn? Bạn nghĩ rằng bạn quá nhỏ bé hay bất toàn trước kế hoạch lớn...
video

Sự lan rộng của Cơ Đốc giáo trên toàn thế giới

Trải qua mọi thời đại, vượt qua mọi sóng gió, bất chấp mọi nỗ lực đàn áp và bách hại khốc liệt, Cơ Đốc...