Video thông điệp

Video thông điệp

video

Câu chuyện: Một Cơ Đốc nhân “thích” đơn độc

Giới thiệu Một video mà Tin Lành Trẻ tự tay thực hiện, nội dung xoay quanh suy nghĩ của một Cơ Đốc nhân thích sống...