Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, một thân thể lành mạnh và sống động. Như trong thân thể có nhiều chi thể khác nhau, thì Hội Thánh cũng có sự phân công cho những công tác chuyên biệt. Sự phân công hợp lý không bao giờ gây nên chia rẽ, mà ngược lại, nó giúp cho các chi thể hiểu rõ vai trò của mình, để cả thân thể cùng kết quả. Vì trong Hội Thánh “mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (I Cô-rinh-tô 14:40).

Tuy nhiên, có thể thấy rằng không nhiều Hội Thánh ngày phát huy được hết những tiềm năng vốn có mà Chúa đã ban trong vòng dân sự. Lý do chính là vì phần lớn mọi công việc Hội Thánh vẫn thường đổ dồn về phía mục sư. Trong khi việc tìm ra những người đồng công, những người sẵn lòng bước vào chức vụ trong Hội Thánh lại không phải là điều dễ dàng, bởi vì quá nhiều câu hỏi cần phải đặt ra khi cân nhắc một người vào chức vụ: Đức tin của người này ra sao? Liệu họ có tận hiến hết mình với công việc không? Liệu họ có đứng vững trước mọi sự cám dỗ không?…

Trong bài viết hôm nay, Tin Lành Trẻ xin chia sẻ một bài học được rút ra từ Kinh Thánh, thông qua câu chuyện của nhà lãnh đạo Môi-se. Ông được ví như người chăn bầy của một Hội Thánh khổng lồ khi Chúa dùng ông dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Và cũng giống như những mục sư ngày nay, ông cũng gặp phải một vấn đề nan giải:

Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự; dân sự đứng chực trước mặt người từ sớm mai đến chiều. Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng: Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng chực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy? Môi-se bèn thưa rằng: Ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. Khi nào họ có việc chi, thì đến cùng tôi, tôi xét đoán người nầy cùng người kia, và cho họ biết những mạng lịnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng ông gia lại nói rằng: Điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. – Xuất Ê-díp-tô ký 18:13-18

Qua ông Giê-trô, Chúa đã bày tỏ cho Môi-se một phương cách mới. Ông cần lựa chọn trong vòng dân sự những người mà ông có thể tin tưởng và để chia sẻ nhiệm vụ với họ. Vậy đâu là những tiêu chuẩn nền tảng cho những người bước vào chức vụ và nhận những trách nhiệm? Câu trả lời nằm ở câu số 21:

Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người – Xuất Ê-díp-tô ký 18:21

1. Có tài năng (ân tứ)

Trong bất kể lĩnh vực nào, khi giao việc cho một người, chúng ta cần chắc chắn rằng họ có thể làm được công việc đó. Đức Chúa Trời tạo ra mỗi con người có những thiên hướng bẩm sinh khác nhau với mục đích của Ngài. Vì thế, người lãnh đạo giỏi cần nằm bắt được những ân tứ mà Chúa đã đặt để trong những con người giữa vòng Hội Thánh, để họ có thể phát triển những “ta-lâng” Chúa ban.

Tuy nhiên, nếu chỉ có ân tứ thì chưa đủ để bước vào chức vụ. Đây mới chỉ là yếu tố khởi đầu trong 4 yếu tố mà một người bước vào chức vụ cần có.

2. Kính sợ Đức Chúa Trời

Thế nào là một người kính sợ Đức Chúa Trời? Có phải một người đi nhóm trung tín, học thuộc nhiều phân đoạn Kinh Thánh và mạnh mẽ chia sẻ lời Chúa là một người kính sợ Chúa? Chưa hẳn, đó là một Cơ Đốc nhân sốt sắng. Sự sốt sắng có thể dễ dàng nhận thấy, nhưng sự kính sợ Đức Chúa Trời thì được bày tỏ dần qua thời gian.

Những người thật sự kính sợ Đức Chúa Trời là những người sẵn lòng làm theo ý muốn của Ngài thay vì làm theo ý muốn của con người. Khi có những kế hoạch, dự định được đề xuất trong Hội Thánh, những người kính sợ Chúa sẽ cầu nguyện để biết ý chỉ của Ngài, sau đó trung tín làm theo; thay vì lập tức cầu xin Chúa ban phước cho kế hoạch rồi vội vã thực hiện mà không quan tâm đến ý muốn thực sự của Chúa. Chúng ta cần tìm kiếm những Cơ Đốc nhân biết kính sợ Đức Chúa Trời chứ không phải con người.

3. Chân thật

Chân thật cũng là một tố chất quan trọng của một người phục vụ Chúa. Làm sao một người có thể bước vào chức vụ nếu những người khác không thể tin tưởng lời mà người đó nói? Người ấy cũng không thể hướng dẫn người khác nếu như lời nói của họ không có sự tin cậy.

Những người chân thật ở đâu trong Hội Thánh? Họ chính là những người một khi nói rằng họ sẽ làm điều gì thì họ sẽ thực hiện điều đó.

“Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết. […] Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động.” – Thi thiên 15:4-5

4. Ghét sự tham lợi

Chúng ta chắc chắn sẽ không để một người tham lợi nắm giữ chức vụ quan trọng trong Hội Thánh. Dầu vậy, nếu một người không tham lợi, nhưng họ không phản đối sự tham lợi một cách gay gắt, thì điều đó sớm muộn cũng sẽ gây tổn hại cho Hội Thánh. Vì thế, một người hầu việc Chúa cần ghét sự tham lợi.

Sự ghét tham lợi thể hiện trước hết ở việc không ganh tị với những điều mà người khác nhận được. Người ấy sẽ hết lòng ngợi khen Đức Chúa Trời và dâng lời chúc phước khi chứng kiến một người khác nhận được phước lành. Họ không tham muốn của cải hay địa vị của người khác. Tất cả những gì họ mong muốn là được làm tôi tớ của Đức Chúa Trời mà thôi. Vì thế, họ sẵn lòng phục vụ Chúa bất kỳ nơi đâu và làm bất cứ điều gì, mà không cần nhận được một danh hiệu hay địa vị nào cả.

Kết luận

Hội Thánh theo ý muốn Chúa là một Hội Thánh mà mọi người đều dự phần vào công việc Chúa. Vì thế, cần có những người nắm giữ những chức vụ đặc biệt giữa vòng dân sự để giúp cho mọi việc trở nên ngăn nắp và có tổ chức. Để một người được lựa chọn vào chức vụ phù hợp thì cần có nhiều yếu tố khác nhau, nhưng có 4 yếu tố mà người lãnh đạo không thể bỏ qua: ân tứ, lòng kính sợ Chúa, sự chân thật và tinh thần ghét sự tham lợi.

Nguyện Chúa ban phước dư dật trên Hội Thánh Ngài!

Tin Lành Trẻ
theo dàn bài của mục sư Buddy Bell (ISOM)

BÌNH LUẬN