Một trong nhưng mục đích lớn nhất của mỗi một Cơ Đốc nhân chính là thực hiện Đại Mạng Lệnh mà Chúa Giê-xu đã truyền lại cho tất cả chúng ta trước khi Ngài trở về Thiên Đàng. Chúa Giê-xu phán:

“Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” – Ma-thi-ơ 28:18-20 (HĐTT)

Có phải ngày nay chúng ta vẫn đang tiếp tục thực hiện theo ý muốn Chúa giống như những tín hữu những thế hệ ban đầu? Có khi nào chúng ta bị chi phối bởi những hoạt động không đem đến sự cứu rỗi cho những người hư mất? Như thế nào là sự truyền giáo và môn đồ hóa thật? Chúa muốn Hội Thánh Ngài tập trung vào những điều gì?

Tất cả những câu hỏi đó sẽ được đề cập đến trong video dưới đây.

Video được chia sẻ bởi Mục sư KellyNiki Tshibaka tại Hội nghị Foursquare Connection năm 2011 với thông điệp:

“Chúng ta nghĩ sao nếu như mỗi chúng ta, trong vai trò là các nhà lãnh đạo, bớt tập trung vào những điều mang đến sự thú vị trong Hội Thánh mà tập trung nhiều hơn vào việc môn đồ hóa?”

Nhận thấy tầm quan trọng của sứ điệp này, nhóm Tin Lành Trẻ xin được dịch lại video và chia sẻ tới quý độc giả với mong muốn mỗi chúng ta có dịp nhìn nhận lại định nghĩa thật của sự môn đồ hóa (làm chứng về Chúa, chăm sóc, huấn luyện tín hữu mới) so với những điều mà ngày nay chúng ta đang thực hiện.

Chúng tôi cũng hy vọng rằng bạn cũng sẽ nhận được sự khích lệ để ngày càng sốt sắng hơn trong việc rao truyền phúc âm cứu rỗi cho muôn người.

Video: Đây là Môn Đồ Hóa – Đây là Hội Thánh

Nguồn Video: ThisIsDiscipling.Org

BÌNH LUẬN