Có bao giờ bạn nghĩ rằng Chúa không muốn sử dụng bạn? Bạn nghĩ rằng bạn quá nhỏ bé hay bất toàn trước kế hoạch lớn lao vào tuyệt mỹ của Đức Chúa Trời? Hãy dành ít phút xem qua video này và chúng tôi tin chắc bạn sẽ nhận được sự khích lệ vô cùng lớn 😀

Nội dung video:

Bạn nghĩ Chúa không thể dùng bạn? Bạn nghĩ Chúa chỉ sử dụng những con người cực kỳ hoàn hảo? Hãy cùng nhìn xem nhé:
Môi-se không có tài ăn nói. Giô-na đã chạy trốn khỏi Chúa. Gia-cốp từng là kẻ nói dối. Nô-ê từng say xỉn. Ra-háp là một kị nữ. Đa-vít từng ngoại tình. Giê-rê-mi nhiều lúc rất đỗi yếu lòng. Sa-lô-môn là vị vua khôn ngoan nhưng chẳng trung hậu. Giăng Báp-tít là kẻ thiếu thốn cơ hàn.
Ti-mô-thê là người non trẻ. Áp-ra-ham là ông lão già nua. La-xa-rơ đã chết. Sa-ra thì hiếm muộn. Na-ô-mi là người góa bụa. Ghi-đê-ôn và Thô-ma đều đa nghi, và Sa-ra cũng thế. Phi-e-rơ có lúc thiếu kiềm chế. Gia-cơ và Giăng từng cậy mình là công chính. Phao-lô có tính nóng nảy, Phi-e-rơ và Môi-se cũng thế.
Thực ra, rất nhiều người cũng vậy…
Đạo binh của Chúa chưa bao giờ là một đạo binh đầy những con người hoàn hảo. Nhưng đó là cuộc hành quân của những con người không vẹn toàn.

Video từ Igniter Media – Tin Lành Trẻ dịch

BÌNH LUẬN