Trong những ngày đầu tiên của năm 2017, Tin Lành Trẻ xin được gửi đến quý độc giả một bài viết về chủ đề “sự ban phước” của Đức Chúa Trời. Nguyện phước hạnh và sự thương xót của Chúa luôn đầy dẫy trên đời sống mỗi anh chị em! 😀

Sau đây là 7 lẽ thật rất quan trọng về sự ban phước của Đức Chúa Trời có thể bạn được nghe hoặc chưa từng được nghe, nhưng là những điều hết sức quan trọng mà tôi tin rằng bạn sẽ muốn dành thời gian suy ngẫm:

1. Chúng ta vốn không xứng đáng nhận phước

Thường thì chúng ta hay nghĩ rằng mình chắc chẳn phải nhận được sự ban phước của Chúa sau khi làm được một điều tốt. Nhưng Kinh Thánh cho biết:

Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. – Giăng 1:16

Xưa kia chúng ta vốn là tội nhân, và dù chúng ta có làm bao nhiêu điều lành chăng nữa, thì cũng chẳng thể xóa đi tội lỗi. Chúng ta đáng nhận hình phạt, nhưng đã được thanh tẩy bởi huyết Chúa Giê-su. Sự trọn lành của Chúa Giê-su Christ mới chính là điều khiến chúng ta trở nên xứng đáng nhận phước lành, chứ không phải việc làm của chúng ta.

2. Chúa vui thích ban phước cho con cái Ngài

Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất nầy. – Giê-rê-mi 32:41

Một khi chúng ta đã được trở lại làm con của Chúa, thì Ngài là người Cha Thiên Thượng của chúng ta. Chúa là người Cha tốt lành. Ngài luôn muốn và tìm kiếm cơ hội để ban phước cho chúng ta. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó!

Bấm vào đây để xem thêm ảnh vui Cơ Đốc

3. Chúa hứa ban phước khi chúng ta vâng lời Ngài

Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. […] –  Phục Truyền Luật Lệ 28:2-8

Qua phước lành, chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa dõi theo chúng ta và vui lòng khi thấy chúng ta bước đi một đời sống theo Lời Ngài. Nhưng hãy nhận thức rõ điều này: phước lành là sự khích lệ để chúng ta vâng lời Chúa, chứ không phải là lý do khiến chúng ta vâng lời. Chúng ta làm theo lời Chúa bởi vì chúng ta là con cái Chúa, vì Ngài yêu thương chúng ta, và vì chúng ta yêu Ngài, chúng ta muốn làm Ngài vui lòng, chứ không phải bất cứ động cơ nào khác. Để kiểm chứng điều đó, chúng ta có thể tự đặt câu hỏi cho bản thân mình: “Giả sử Đức Chúa Trời không còn ban phước cho tôi nữa, liệu tôi còn đặt niềm tin vào Ngài và vâng lời Ngài tuyệt đối hay không?”

4. Chúa muốn ban phước cho bạn trước mặt mọi người

“muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ sợ ngươi” – Phục Truyền Luật Lệ 28:10

Phước lành trên đời sống Cơ Đốc nhân cũng là một cách Chúa bày tỏ ra sự vinh hiển Ngài. Hãy tin quyết rằng một khi bạn sống làm đẹp lòng Chúa, Ngài sẽ không để bạn hổ thẹn trước mặt thế gian đâu.

5. Được phước để trở nên nguồn phước

Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội. – Châm Ngôn 11:25

Ma quỷ tìm cách quấy rối tâm trí chúng ta với tư tưởng “hạn chế ban cho, e rằng họ vượt trổi hơn mình chăng”. Đừng để bị lừa dối. Hãy ban cho một cách rộng rãi. Hãy tìm kiếm người khó khăn thật sự và nâng đỡ họ. Chính tôi đã nhìn thấy thậm chí những người chưa tin Chúa cũng đã áp dụng nguyên tắc này và đã gặt hát kết quả, vậy còn Cơ Đốc nhân thì sao? 🙂

6. Phước lành được truyền lại qua các thế hệ

và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. – Xuất Ê-díp-tô Ký 20:6

Sau khi Áp-ra-ham qua đời, CHÚA ban phước cho Y-sác, con trai người […] – Sáng Thế 25:11 NVB

Có thể bạn không nghĩ rằng nếp sống của bạn ngày hôm nay lại có thể tác động đến những thế hệ tương lai nhiều như vậy. Nhưng quả đúng như vậy, một khi Chúa đã ban phước cho chúng ta thì Ngài cũng sẽ ban phước cả con cháu của chúng ta nữa. Bên cạnh đó, chúng ta cần tiếp tục chia sẻ khải tượng, để con cháu và dòng dõi chúng ta sẽ tiếp tục đi theo đường lối Chúa và ở trong sự ban phước của Ngài.

7. Phần thưởng trên thiên đàng

Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. – Ma-thi-ơ 5:12

Khi mà cuộc sống trên đất được ban phước, thì “của cải trên trời” lại trở thành chủ đề mà các Hội Thánh không còn nhắc đến nhiều như ngày xưa. Nhưng sự thật là, cho dù những phước lành chúng ta nhận được trên đất này có lớn bao nhiêu, cũng không thể sánh được với những ơn phước tuyệt vời mà Chúa đã dành sẵn cho những người trung tín trong nước thiên đàng. Trên thực tế, cuộc sống trên đất là hữu hạn, là một cuộc đua, một khoảng thời gian thử thách, nhưng Vương quốc thiên đàng và những phước lành trong đó còn đến đời đời.

Có những Cơ Đốc nhân đặt ra câu hỏi “mình đã rất hết lòng với Chúa, phục vụ và hy sinh vì Danh Chúa, nhưng sao mình lại không được phước bằng anh em khác?” Đừng lo lắng, đừng đánh mất sự vui mừng và niềm hy vọng. Chắc chắn Chúa là Đấng công bình, và Ngài sẽ ban thưởng cho bạn không chỉ trên đất này, mà quan trọng hơn, là bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng trong nước thiên đàng đời đời.

Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài. – Thi-thiên 23:6

Tin Lành Trẻ
(bài viết đầu năm 2017)

BÌNH LUẬN