Mới đây, chúng tôi có nhận được câu hỏi từ một bạn độc giả thông qua Facebook fanpage của Tin Lành Trẻ, như sau: “Ngày nay cơ đốc nhân có cần giữ ngày thứ bảy Sa-bát theo lời Chúa dạy nữa hay không a?”

Nhiều bạn đã từng có câu hỏi tương tự về vấn đề nhóm lại vào ngày Sa-bát, vì thế hôm nay Tin Lành Trẻ xin được trả lời câu hỏi trên bằng một bài đăng cụ thể và chi tiết. Mong rằng nhiều bạn sẽ hiểu rõ về vấn đề này, tránh bị lôi cuốn theo một số quan điểm sai lạc.

Luật Sa-bát là bắt buộc với mọi Cơ Đốc nhân?

Trong Cô-lô-se 2:16-17, sứ đồ Phao-lô khẳng định:

Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. – Cô-lô-se 2:16-17

Tương tự, thư Rô-ma 14:5 cũng cho chúng ta biết:

Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. – Rô-ma 14:5

Những câu Kinh Thánh trên cho thấy đối với Cơ Đốc nhân, ngày Sa-bát, cũng như những ngày lễ khác của dân Do Thái, có ý nghĩa hướng tới sự tự do về tâm linh, không phải là một điều Đức Chúa Trời quy định. Nói cách khác, việc nhóm lại vào ngày Sa-bát là một chủ đề mà Lời Chúa cho thấy Chúa không muốn chúng ta đoán xét người khác, nhưng là vấn đề mà chúng ta cần tự cân nhắc và đưa ra quyết định với chính bản thân mình.

Trong những chương đầu tiên của sách Công vụ các sứ đồ, những Cơ Đốc nhân đầu tiên chủ yếu là người Do Thái. Khi dân ngoại bắt đầu được nhận lãnh sự cứu chuộc thông qua Chúa Cứu Thế Giê-su, người Do Thái trở nên khó xử. Những Cơ Đốc nhân ngoại bang cần phải vâng giữ những phần nào trong luật Môi-se và phong tục của người Do Thái? Trong lúc đó, các sứ đồ đã họp lại và thảo luận về vấn đề này tại thành Giê-ru-sa-lem (Công vụ 15) và kết luận như sau:

19 Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời; 20 song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết.- Công Vụ 15:19-20

Sự tuân giữ ngày Sa-bát không nằm trong những điều các sứ đồ cho rằng những Cơ Đốc nhân ngoại bang bắt buộc phải làm theo. Sẽ thật phi lý nếu sự vâng giữ ngày Sa-bát là điều Đức Chúa Trời yêu cầu mọi Cơ Đốc nhân trên thế giới phải tuân giữ trong khi các sứ đồ lại bỏ qua điều này.

Chỉ có thể thờ phượng vào ngày Sa-bát?

Một sai lầm phổ biến trong quan điểm phải giữ ngày Sa-bát đó là cho rằng ngày Sa-bát là ngày thờ phượng Đức Chúa Trời. Một số nhóm bám vào quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời yêu cầu Hội Thánh phải nhóm lại vào ngày Thứ 7, là ngày Sa-bát. Nhưng đó cũng không phải điều Kinh Thánh dạy về ngày Sa-bát. Trong Xuất Ê-díp-tô ký 20:8-11, Chúa dạy dân sự Ngài không làm việc trong Ngày Sa-bát, nhưng Kinh Thánh không hề định nghĩa rằng chỉ có ngày Sa-bát mới là ngày thờ phượng.

8 Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; 11 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. – Xuất Ê-díp-tô ký 20:8-11

Còn trong sách Công vụ, mỗi khi Kinh Thánh đề cập đến một buổi nhóm lại của các tín hữu vào ngày Sa-bát, thì đó là một buổi nhóm của người Cơ Đốc nhân Do Thái hoặc những người ngoại nhưng sống như người Do Thái, không phải của tất cả Cơ Đốc nhân.

Cơ Đốc nhân nhóm vào ngày nào?

Vậy thì những Cơ Đốc nhân thời kỳ đầu nhóm vào ngày nào? Công vụ 2:46-47 cho chúng ta câu trả lời:

46 Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47 ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh. – Công vụ 2:46-47

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng các tín hữu thời kỳ Công vụ đến đền thờ và thăm viếng nhau hằng ngày. Nhưng nếu như có một ngày Cơ Đốc nhân gặp mặt định kỳ thì đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ (ngày Chúa Nhật), không phải ngày Sa-bát (ngày thứ 7).

Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh; Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ, và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm – Công Vụ Các Sứ đồ 20:7

Cứ ngày đầu tuần lễ. mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. – I Cô-rinh-tô 16:2

Để ca ngợi sự Phục Sinh của Chúa Giê-su Christ vào ngày Chúa Nhật, những những Cơ Đốc nhân thời kỳ đầu đã coi ngày Chúa Nhật như là một ngày đặc biệt để thờ phượng Chúa Giê-su, không phải là ngày “Sa-bát của Cơ Đốc nhân”. Như thế, Cơ Đốc nhân có thể thờ phượng Chúa vào bất kỳ ngày nào trong tuần, nhưng ngày Chúa Nhật thì được coi ngày đặc biệt.

Vậy nếu cứ thờ phượng Chúa vào ngày thứ 7, là ngày Sa-bát của người Do Thái thì có gì sai không? Chắc chắn là không! Cơ Đốc nhân nên thờ phượng Chúa mỗi ngày, không chỉ có thứ 7 hay Chúa Nhật. Nhiều Hội Thánh ngày nay nhóm lại vào cả thứ 7 và Chúa Nhật, bởi vì chúng ta biết rằng trong Đấng Christ có sự tự do (Ga-la-ti 5:1).

Cơ Đốc nhân có nên tiếp tục giữ luật Sa-bát?

Vậy Cơ Đốc nhân ngày nay có nên áp dụng luật Sa-bát của người Do Thái, nghĩa là, không làm việc vào ngày thứ 7 hay không? Nếu bạn cảm thấy được thúc giục để làm điều đó, thì bạn hoàn toàn có thể.

Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. – Rô-ma 14:5

Nhưng phải nhớ rằng, nếu ai đó lựa chọn làm theo luật Sa-bát thì đó là lựa chọn của riêng họ. Người ấy không nên xét đoán người khác nếu những người khác không giữ luật Sa-bát giống như mình.

Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát. – Cô-lô-se 2:16

Thêm vào đó, những người không theo luật Sa-bát cũng đừng gây cớ vấp phạm cho những người đã quyết định làm theo luật Sa-bát.

Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. – I Cô-rinh-tô 8:9

Như trong thư Ga-la-ti cũng chép:

13 Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. 14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 15 Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác. – Ga-la-ti 5:13-15

Kết luận

Từ thời Môi-se, ngày Sa-bát đã được Đức Chúa Trời biệt riêng ra làm ngày thánh, ngày nghỉ cho dân Do Thái, là dân tuyển của Ngài. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta chỉ có thể thờ phượng Chúa vào ngày thứ 7. Chúng ta có thể thờ phượng Chúa vào bất cứ khi nào, và phần lớn Cơ Đốc nhân thờ phượng vào ngày Chúa Nhật, ngày Chúa Giê-su sống lại. Bên cạnh đó, nếu một Cơ Đốc nhân muốn giữ luật Sa-bát giống như người Do Thái, người đó hoàn toàn có thể nhưng đừng xét đoán anh chị em khác. Ngược lại, những Cơ Đốc nhân khác cũng không nên gây cớ vấp phạm cho họ.

Trong mọi việc, chúng ta tìm kiếm điều gì đẹp lòng Chúa và đem lại gây dựng cho nhau trong thân thể Đấng Christ.

Tin Lành Trẻ dịch và chỉnh sửa từ GotQuestions.org

Tới lượt bạn

Bạn cảm thấy sao sau khi đọc bài viết này? Bài viết có giúp bạn hiểu thêm về điều bạn đang băn khoăn? Bạn có cảm thấy đức tin được tăng trưởng qua lời Chúa trong bài đăng này?

Hãy để lại lời bình luận của bạn phía dưới đây cũng click vào khuôn mặt cảm xúc phù hợp với bạn nhé! Và đừng quên chia sẻ bài viết này tới những anh chị em trong Chúa để mọi người cùng nhận biết lẽ thật.

Nguyện xin Chúa ban phước trên bạn! 😀

BÌNH LUẬN