Thế nào là một Cơ Đốc nhân “thật”? Ngày nay, có những người tự cho rằng bản thân họ là những Cơ Đốc nhân, nhưng thực ra thì không. Có những người chưa tin chỉ ra hành vi xấu của một số người tự xưng là Cơ Đốc nhân và nói: “Xem kìa, họ còn tệ hơn chúng ta, tại sao tôi lại cần phải trở nên giống họ chứ?” Cả hai quan điểm này đều bắt nguồn từ một cách hiểu sai lệch về quan niệm thế nào là một Cơ Đốc nhân.

Bài viết này không có mục đích đưa ra một định nghĩa toàn diện về các đặc tính của một Cơ Đốc nhân, nhưng sẽ là một sự thúc đẩy cho những ai muốn đánh giá, hay nhìn nhận lại đời sống của mình và sự hiểu biết thực sự về ý nghĩa của việc mời Chúa Giê-su làm Chủ đời sống mình.

Một Cơ Đốc nhân thật…

…được tha thứ

Kinh Thánh chép:

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).

Điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều đã phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời và đều cần được tha thứ. Kinh Thánh cũng cho biết rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã cung ứng sự tha thứ thông qua sự sống, sự chết, chôn và sống lại của Chúa Giê-su, con một của Ngài (có thể xem thêm Ma-thi-ơ 26:28; Mác 1:4, 3:29; Lu-ca 1:77, 24:47; Giăng 20:23; Công vụ 2:38, 5:31, 10:43, 13:38, 26:18; Ê-phê-sô 1:7; Cô-lô-se 1:14; Hê-bơ-rơ 9:22, 10:18 )

Tìm hiểu thêm: Nhận biết Chúa Giê-su

Một khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Giê-su, mời Ngài bước vào làm Chúa, làm chủ đời sống mình, nhận biết rằng chúng ta không thể làm gì để tự cứu bản thân mình, khi ấy chúng ta được tha hết tội lỗi và chính thức bước vào một mối quan hệ tuyệt vời với Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa.

 …không hoàn hảo

Có một cuộc đấu tranh trong đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân để luôn luôn làm theo ý muốn Chúa, và sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng thành công trong nỗ lực này, và đôi khi chúng ta phạm tội. Thực ra, chỉ có duy nhất một người từng sống trên đất này mà không phạm tội, đó chính là Chúa Giê-su Christ.

Cho dù nỗ lực đến đâu, vẫn có lúc chúng ta phạm tội. Thế nhưng, sự phản hồi của chúng ta đối với tội lỗi đó sẽ quyết định sự ảnh hưởng của tội lỗi đối với đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng bào chữa cho tội lỗi của mình, hoặc chúng ta buông xuôi và tin rằng không có cách nào để chúng ta có thể vượt qua được cám dỗ phạm tội, khi ấy mối tương giao của chúng ta với Chúa sẽ lạnh nhạt dần, và không thể có được sự gần gũi của Đức Chúa Trời trên mỗi bước đi trong đời sống, như điều chúng ta mong muốn. Kinh thánh quả quyết rằng chúng ta sẽ không phải gục ngã trong tội lỗi, nhưng Chúa luôn mở cho chúng ta một lối thoát khỏi sự cám dỗ ( I Cô-rinh-tô 10:13) và chống trả ma quỉ (Gia-cơ 4:7). Hãy tin tưởng Chúa và để Ngài tha thứ và khiến chúng ta nên mạnh mẽ.

…yêu mến Chúa

Kinh Thánh cho biết bổn phận, lý do cơ bản để chúng ta tồn tại, đó là để thờ phượng Đức Chúa Trời. Định nghĩa rõ ràng nhất của sự thờ phượng của cả Kinh Thánh từ Cựu ước đến Tân ước chính là:

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Mác 12:30)

Có thể xem thêm tại: Phục truyền 6:5, 11:1, 11:13, 13:3, 30:6; Giô-suê 22:5, 23:11; Ma-thi-ơ. 22:37; Lu-ca 10:27).

Nếu ai đó không có một tình yêu chân thành với Đức Chúa Trời, người đó xem lại mối quan hệ của mình với Ngài, dưới ánh sáng của Kinh Thánh.

Yêu mến lời Chúa

…yêu mến Kinh Thánh

“Sự tổng cộng lời Chúa là chân thật, Các mạng lịnh công bình của Chúa còn đời đời” – Thi thiên 119:160

“Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật” – Giăng 17:17

Nếu một ai đó không quan tâm đến lời Kinh Thánh dạy, hay không yêu mến những sự dạy dỗ trong đó, thì người đó nên tự đặt một dấu chấm hỏi cho đức tin của mình. Nếu chúng ta tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời cho chúng ta, làm sao chúng ta có thể yêu mến Chúa mà không coi lời Ngài là cần thiết cho đức tin của chúng ta?

…ghét tội lỗi

“Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.” – I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22

Một người theo Chúa ‘thật’ nhận biết rằng tội lỗi là xấu xa. Kinh Thánh cũng làm rõ rằng tội lỗi phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta được chỉ dẫn để tránh khỏi điều ác (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22, I Giăng 4:1) vì thế chúng ta biết rằng không có chỗ cho tội lỗi trong đời sống của một Cơ Đốc nhân. Có nhiều người theo Chúa mà không hiểu rõ tính nghiêm trọng của tội lỗi, và họ không hiểu cái nhìn của Đức Chúa Trời thánh khiết đối với tội lỗi.

Nó nghiêm trọng đến nỗi Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-su, đến để chết thay chúng ta trên thập tự giá, mở ra một con đường cho chúng ta, để chúng ta được giải thoái khỏi tội lỗi cùng mọi sự ảnh hướng của nó. Tội lỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời, nó hủy hoại những gia đình, những cuộc đời, những đất nước, và bất cứ điều gì khác nó có thể ảnh hưởng. Nhưng không có chỗ cho sự đồng ý hay chấp thuận tội lỗi trong đời sống của Cơ Đốc nhân.

…được thúc đẩy bởi tình yêu thương

Kinh Thánh cho thấy rõ:

“Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” – I Giăng 4:8.

(xem thêm Giăng 13:34, 15:12, 17; I Giăng 4:7, 16)

Nhiều lần, trong những tranh luận công chúng hiện nay, Cơ Đốc nhân đối xử với những người bất đồng theo cách rất thiếu tình thương.  Cho dù các đối thủ của chúng ta có xấu tính, thô lỗ, hay khó gần đến cỡ nào, chúng ta luôn vinh Danh Chúa qua mỗi hành động và thái độ của mình. Hãy luôn đối xử với mọi người bằng tình yêu thương mà Chúa đã đối đãi với chúng ta trong ân điển Ngài. Chúng ta cần quan tâm tới mọi người, và đối đãi với sự tôn trọng, bởi bị Chúa đã yêu chúng ta trước.

…’phải’ rao truyền phúc âm

Những người tin Chúa có câu trả lời cho câu hỏi mà mọi người đều muốn biết. Có một sự đói khát trong tấm lòng họ khiến họ biết rằng, thiếu đi mối tương giao cứu rỗi với Chúa Giê-su Christ, luôn có cái gì đó bị thiếu trong cuộc đời của họ. Nhưng Cơ Đốc nhân biết rằng ‘Bánh sự sống’ (Chúa Giê-su) là điều duy nhất có thể thực sự thỏa mãn sự đói khát ấy.

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.” – Giăng 6:35

Sau khi đã làm tất cả vì chúng ta, Chúa Giê-su ban cho chúng ta một mệnh lệnh:

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Ma-thi-ơ 28:19-20

Nếu ai đó tự cho rằng mình theo Chúa, mà không mong muốn Tin Lành được rao giảng cho thế giới hư mất này , có lẽ người đó chưa hẳn là một người theo Chúa.

Kết luận

Một Cơ Đốc nhân ‘thật’ là một người được tha thứ tội lỗi qua đức tin và mối tương giao với Đức Chúa Cứu Thế Giê-su. Chúng ta biết rằng Cơ Đốc nhân cũng không hoàn hảo. Đôi lúc chúng ta thất bại, đôi lúc bị cám dỗ và phạm tội; tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng:

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” – I Giăng 1:9

Đức Chúa Trời luôn sẵn lòng tha thứ nếu chúng ta đến với Ngài với một tấm lòng ăn năn.

Chúng ta cũng đã nhìn ra rằng những thuộc tính, thái độ và hành động nhất định cũng luôn gắn với một người khi đã được cứu bởi Chúa Cứu Thế Giê-su. Mặc dù chưa thực sự đầy đủ, bài viết này cũng đưa ra một sự nhắc nhở nếu có một ai đó nghĩ rằng mình là một Cơ Đốc nhân mà chưa thật sự yêu mến Chúa hay lời của Ngài, hoặc không ghét tội lỗi, không được thúc đẩy bởi tình yêu thương, hay không mong muốn rao truyền phúc âm.

Hãy cùng tôi nói như Đa-vít:” Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” Thi thiên 139:23-24

WhatChristiansWantToKnowTin Lành Trẻ

6 BÌNH LUẬN

 1. Thanks tinlanhtre!
  Bài viết nhắc chúng ta sống biết ơn Chúa, nhớ cậy Chúa, tìm kiếm Lời Chúa; tránh xa tội lỗi; yêu thương mọi người và giao truyền Phúc Âm để cứu mọi người.
  Blessings!

 2. Bài viết thật bổ ích! Đọc bài viết và nhìn lại quá trình trưởng thành trong đức tin, tôi nhận ra không có một điều nào trong bài viết là dư thừa cả. Để trở thành 1 “cơ đốc nhân thật”, chúng ta cần phải có hết tất cả những “tính cách” đó. Và Hội thánh Đức Chúa Trời thật sự là một môi trường lý tưởng để rèn luyện. “Rao truyền Phúc Âm” là sứ mệnh, cũng là trách nhiệm của người Cơ đốc nhân. Khi mới tin Chúa, tôi chưa sẵn sàng để chia sẻ cho mọi người về Tin Lành. Tôi đã nghĩ là chỉ cần đọc Kinh Thánh, yêu mến Chúa, thế là đủ. Nhưng khi công bố niềm tin ấy ra môi miệng, tôi nhận ra bản thân mình đã trưởng thành lên rất nhiều, gần Chúa hơn, mạnh mẽ hơn, cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình một cách chân thực hơn. Đó như là một quá trình, để “cái vỏ” thế gian được vỡ tan, để tôi có thể tự hào công bố với cả thế giới rằng tôi là con cái Đức Chúa Trời, để tôi được sống trọn vẹn trong Phúc Âm nơi Ngài. Cám ơn Chúa!
  Tin rằng bài viết sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng của các Cơ Đốc Nhân! Để mỗi chúng ta đều trở nên “thật” ở trong Chúa!
  Nguyện Chúa chúc phước trên Tinlanhtre! ( Mong chờ bài viết mới hay hơn nữa. ^.^)

  • Xin cảm ơn @disqus_s9Lb0YYWrl:disqus vì những dòng chia sẻ chân thành của bạn! 😀 Chắc chắn Tin Lành Trẻ sẽ tiếp tục nỗ lực cho ra đời nhiều bài viết bổ ích và thú vị hơn nữa. Nếu có thể được, xin nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện 🙂

BÌNH LUẬN