Bạn có biết Kinh Thánh? Có bao giờ bạn tự hỏi: nội dung chính của Kinh Thánh nói về điều gì? Đoạn video dưới đây sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của Kinh Thánh, câu chuyện “từ Buổi Sáng Thế đến Chúa Cứu Thế

 

Tôi muốn kể cho bạn câu chuyện thay đổi đời sống của nhiều người trên thế giới…

Đây không phải là câu chuyện ai cũng dựng nên được. Trái lại, câu chuyện này đến từ Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời Chí Cao. Vì vậy câu chuyện có thật và đáng tin:

Chỉ có một Chúa và Ngài là Đức Chúa Trời Chí Cao. Đức Chúa Trời Chí Cao cao hơn bất cứ con người nào, thần linh nào, giáo chủ nào, thẩm quyền nào, hay thần nào mà con người thờ phượng.

Ngài hiện hữu từ ban đầu trước khi có muôn vật. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo muôn vật, Ngài chỉ phán và mọi thứ liền có.

Ngài sáng tạo mọi thứ trên đất và trên trời. Ngài sáng tạo những thứ chúng ta không nhìn thấy, như những thiên sứ. Thiên sứ là những hữu thể linh tuyệt đẹp, được tạo dựng để hầu việc và thờ phượng Đức Chúa Trời trên trời. Đức Chúa Trời cũng tạo ra những thứ chúng ta thấy được: mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, trái đất, hết thảy cây cỏ, và động vật.

Cuối cùng Ngài sáng tạo người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài. Cuối cùng, khi Đức Chúa Trời đã xong. Ngài phán: “thật tốt lành!”

Đức Chúa Trời ban cho người nam và người nữ một ngôi vườn đẹp để sống. Mỗi ngày họ đồng đi, và có mối quan hệ tuyệt vời với Ngài và với nhau.

Đức Chúa Trời bảo họ chăm sóc vườn và tận hưởng mọi thứ. Ngài ban cho họ một mạng lệnh đặc biệt. Ngài phán: Ngươi được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn. Chỉ có trái của một cây giữa vườn ngươi không được ăn. Nếu ngươi ăn trái của nó, ắt ngươi sẽ chết.

Mối quan hệ của người nam và người nữ với Đức Chúa Trời thật hoàn hảo. Đức Chúa Trời sáng tạo chúng ta để có mối quan hệ này với Ngài và với nhau.

Tội lỗi và phân cách với Đức Chúa Trời

Người nam và người nữ có mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời và với nhau. Tuy nhiên, bạn có nhớ các thiên sứ Đức Chúa Trời tạo dựng không? Một trong những thiên sứ ấy trở nên kiêu ngạo, nó muốn giống Đức Chúa Trời và có các thiên sứ khác thờ phượng nó thay vì Đức Chúa Trời.

Nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời phải thờ phượng. Vì vậy, Đức Chúa Trời quăng thiên sứ không vâng lời này khỏi thiên đàng. Chúng ta gọi thiên sứ không vâng lời này là ma quỷ.

Đức Chúa Trời cũng quăng khỏi thiên đàng hết thảy những thiên sứ khác theo nó. Chúng là ma quỷ, hay ác linh.

Một ngày kia, ma quỷ cám dỗ người nữ ăn trái cây cấm. Nó hỏi người nữ: “Có phải Đức Chúa Trời cấm ngươi không được ăn trái cây nào trong vườn không?” Người nữ nói: “Không, chúng tôi được ăn trái của bất cứ cây nào ngoại trừ cây ở giữa vườn. Nếu chúng tôi ăn hay đụng đến thì chúng tôi ắt chết.”

Nhưng ma quỷ bảo nàng: “ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ trở nên giống Đức Chúa Trời”. Người nữ nghe theo ma quỷ và ăn trái cấm. Rồi bà đưa cho chồng mình ăn. Hôm đó, cả hai đều phạm tội. Tội lỗi xảy ra bất cứ khi nào chúng ta bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời công minh và thánh thiện, Ngài phải trừng phạt chúng ta khi chúng ta bất tuân Ngài.

Đức Chúa Trời quăng người nam và người nữ khỏi vườn. Mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời mãi mãi bị cắt đứt.

GIống như người nam và người nữ, tất thảy chúng ta đã phạm tội. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời đều bị cắt đứt. Và hậu quả của tội lỗi là sự hình phạt đời đời dưới địa ngục. Chúng ta không thể sống mãi mãi với Đức Chúa Trời như cách chúng ta được tạo dựng. Làm sao đây?

Đức Chúa Trời ban mười điều răn và của lễ

Thời gian trôi qua, số người trên đất tăng lên, dù ai cũng phạm tội, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ rất nhiều và muốn họ có mối quan hệ với Ngài. Đức Chúa Trời ban cho họ mười điều răn qua một trong những tôi tớ Ngài. Hãy nhớ: Đức Chúa Trời là hoàn hảo và thánh khiết, vì thế, chúng ta phải hoàn hảo và thánh khiết để sống với Ngài.

Mười điều răn dạy con người cách sống đúng với Đức Chúa Trời và với nhau. Một số điều răn này là: Không thờ thần nào khác, không làm hình tượng, hiếu kính Cha mẹ, không nói dối, không ăn cắp, không giết người, không tham của người khác. Ko phạm tội ngoại tình. Tuy nhiên, không ai có thể vâng theo hết mười điều răn này.

Mỗi lần họ phạm tội, Đức Chúa Trời cho phép con người xưng tội và dâng một của lễ để chịu hình phạt thay cho họ. Của lễ là phải làm đổ huyết một con vật hoàn hảo. Khi họ dâng của lễ, họ cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ họ và để cho con vật chết thay họ. Chỉ bởi đổ huyết thì tội lỗi một người mới được tha. Tuy nhiên, thời gian trôi đi và lòng họ không còn hối hận với tội lỗi của họ nữa. Thay vào đó, những nghi lễ trở thành những nghi lễ rỗng tuếch. Đức Chúa Trời phán: “Ta đã quá những đủ của lễ rỗng tuếch của các ngươi.

Nhờ giữ luật lệ và giữ của lễ sinh vật, con người nhận biết rằng tự họ không thể trở lại với Đức Chúa Trời. Làm gì bây giờ?

Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Giê-su

Đức Chúa Trời vẫn yêu thương con người thế gian rất nhiều. Vì vậy, đúng thời điểm Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giê-su đến để hàn gắn mối quan hệ của họ với Ngài.

Đức Chúa Giê-su là ai? Đức Chúa Giê-su là con Đức Chúa Trời, và là con duy nhất. Chúa Giê-su là giáo sư tuyệt vời. Con người thích nghe Ngài vì Ngài dạy họ cách trở lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-su cũng là một người làm phép lạ quyền năng. Một ngày kia, nhiều người đến nghe Chúa Giê-su dạy cả ngày. Vì người ta đói, Chúa Giê-su lấy 5 ổ bánh và 2 con cá, chúc phước rồi phân phát cho họ. Hôm ấy, hơn 5 ngàn ăn no nê. Quyền năng của Chúa Giê-su có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta.

Lần khác, Chúa Giê-su vượt qua biển hồ trên một con tàu với môn đồ. Trong khi Chúa Giê-su đang ngủ, một cơn bão mạnh nổi lên. Môn đồ của Chúa Giê-su đánh thức Ngài dậy rồi nói: “Thầy ơi, chúng ta sắp chết!” Chúa Giê-su đứng dậy, phán với gió và sóng rằng: “Hãy yên lặng!” Ngay tức thì, gió mưa liền yên lặng. Quyền năng của Đức Chúa Giê-su lớn hơn thế giới tự nhiên.

Khi Chúa Giê-su đến bờ bên kia, Ngài gặp một người hung dữ sống giữa mồ hoang. Người này bị nhiều quỷ nhập và rất nguy hiểm. Khi Đức Chúa Giê-su thấy người, Ngài yêu thương người. Ngài phán với ma quỷ và nói: “Hãy ra đi!”. Ngay tức thì, chúng rời khỏi người, và người trở lại tâm trí bình thường. Quyền năng của ĐỨc Chúa Giê-su lớn hơn tất cả các ác linh.

Một ngày kia, một người bạn thân của Chúa Giê-su bệnh rồi chết. Vài ngày sau, Chúa Giê-su đến mộ của bạn mình. Khi Ngài thấy bạn đã được chôn, Chúa Giê-su bắt đầu khóc. Khi đến trước mộ, Chúa Giê-su bắt đầu phán: “Hỡi bạn! Hãy bước ra!”

Bạn Ngài bước ra khỏi mộ và sống. QUyền năng Đức Chúa Giê-su lớn hơn cả sự chết.

Đức Chúa Giê-su làm hết thảy những điều này là vì Ngài yêu chúng ta, và muốn chúng ta trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Sự chết và Sống lại của Đức Chúa Giê-su

Đức Chúa Giê-su là con Đức Chúa Trời, là giáo sư tuyệt vời, và là người làm phép lạ quyền năng. Trong hết thảy mọi người sống trên đất, chỉ một mình Chúa Giê-su không bao giờ phạm tội. Ngài là đấng duy nhất không bao giờ đáng bị hình phạt do tội lỗi. Rất nhiều người yêu mến Chúa Giê-su. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo tôn giáo ganh tị với Ngài. Họ bắt Ngài, xét xử Ngài và quyết định giết Ngài. Họ treo Chúa Giê-su trên một cây thập tự lớn. Họ đóng đinh tay và chân Chúa Giê-su lên thập tự giá. Khi Ngài treo trên thập tự giá, huyết báu của Chúa Giê-su chảy xuống đất. Ngài kêu lớn:”Mọi sự đã hoàn tất!”

Chúa Giê-su trở thành một của lễ hoàn hảo và cuối cùng. Đức Chúa Trời yêu chúng ta và cho phép Chúa Giê-su chết trên thập tự giá thay chúng ta. Chúa Giê-su chịu hình phạt cho tất cả chúng ta. Chỉ bởi đổ huyết, tội lỗi chúng ta mới được tha. Ai đó phải trả giá cho tội lỗi chúng ta.

Sau khi Chúa Giê-su chết hôm đó, bạn Ngài lấy xác Ngài chôn trong một ngôi mộ kín. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đây…

Vào ngày thứ ba, Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết và dành nhiều ngày để chỉ cho con người biết Ngài đã sống lại rồi. Chúa Giê-su chứng minh Ngài là con Đức Chúa Trời, rồi Chúa Giê-su trở lại cùng Cha trên trời. Chúa Giê-su lấy đi hình phạt của chúng ta, và cung ứng cho chúng ta một con đường trở lại cùng Đức Chúa Trời. Chỉ có qua Chúa Giê-su chúng ta mới được tha thứ và trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Con trai hoang đàng

Trong khi Chúa Giê-su còn trên đất, Ngài kể một câu chuyện. Có một người trai trẻ thưa với Cha: “Hãy cho con phần tài sản của con.” Người trai trẻ đi đến một xứ xa và tại đó phung phí tiền của mình.

Sau khi đã tiêu hết mọi thứ, anh bán mình làm công việc hèn mọn nhất là chăn heo.

Một ngày kia, anh tỉnh ngộ. Anh nghĩ: “biết bao nhiêu người trong nhà Cha ta có thứ ăn dư thừa, còn ta đây thì đang chết đói. Ta sẽ trở về cùng Cha, và nói với Cha rằng: “Thưa Cha, con đã phạm tội với Trời và với Cha, con không còn xứng đáng gọi là con của Cha nữa. Xin Cha hãy coi con là một trong những người làm thuê của Cha.” Thế là anh đứng dậy và về cùng Cha.

Nhưng trong khi anh vẫn còn một khoảng xa, người Cha thấy và động lòng thương xót. Ông chạy đến, ôm con mình vào lòng và hôn con. Con thưa cùng Cha: “Thưa Cha, con đã phạm tội với Trời và với Cha, con không còn xứng đáng gọi là con của Cha nữa…”

Nhưng người Cha nói với các đầy tớ rằng: “Hãy nhanh chân, mau đem áo tốt nhất và mặc vào cho con ta. Hãy đeo nhẫn vào tay nó, và giày vào chân nó. Chúng ta hãy đãi tiệc ăn mừng, vì con đã đã mất, mà nay tìm được…”

Hết thảy chúng ta đều giống như người trai trẻ ấy, chúng ta đều đã phạm tội và từ bỏ Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Nhưng giống như người con ấy, chúng ta chạy về với Đức Chúa Trời. Chúng ta hết thảy phải cầu xin sự tha thứ tội lỗi mình và trở là cùng Đức Chúa Trời để nhận được sự sống mà Ngài muốn ban cho con cái Ngài.

Đức Chúa Giê-su phán: “Ta chính là con đường, chân lý và nguồn sống. Chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.”

Bạn có muốn để Chúa Giê-su đưa bạn trở về cùng Đức Chúa Trời không?

Trở về nhà Đức Chúa Trời

Chỉ có Đức Chúa Giê-su mới có thể đưa chúng ta trở lại cùng Đức Chúa Trời. Để trở lại cùng Đức Chúa Trời, bạn phải thừa nhận với Đức Chúa Trời rằng bạn đã phạm tội với Ngài. Bạn phải tin rằng Chúa Giê-su chết thay cho hình phạt của bạn, và xin Đức Chúa Trời tha thứ bạn. Bạn phải đặt đức tin duy nhất nơi Đức Chúa Giê-su, Đấng đưa bạn trở lại sự sống đời đời, là con của Đức Chúa Trời. Từ lúc này trở đi, bạn phải vâng lời Đức Chúa Trời, là chủ mới của bạn.

Kinh Thánh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy, sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống vĩnh phúc.”

Bạn có thể đến với Đức Chúa Trời như người trai trẻ đã trở về cùng Cha, nói như thế này:

“Lạy Đức Chúa Trời, con biết Ngài yêu con. Con đã phạm tội với Ngài và con xin lỗi. Con tin cậy nơi Chúa Giê-su là của lễ hoàn hảo thay thế cho hình phạt của con. Xin Chúa tha thứ cho con. Con vui mừng đồng ý vâng theo Ngài, là chủ của con từ giây phút này trở đi. Cám ơn Ngài vì cuộc sống mới đời đời khi làm con của Ngài”

Sao bạn không cầu nguyện ngay bây giờ?

Nếu bạn thật sự kêu cầu Đức Chúa Trời, thì từ bây giờ bạn là con của Ngài mãi mãi. Đức Chúa Trời muốn bạn cho mọi người biết rằng bạn là con của Ngài. Kế hoạch của Đức Chúa Trời không chỉ đưa bạn trở lại với Ngài, nhưng còn muốn đưa cả gia đình và bạn bè của bạn về với Ngài qua bạn. Hầu cho mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời cũng được khôi phục.

Bạn biết ai cần nghe câu chuyện này?

 

Creation to Christ Videos (Clarion Creative) / CC BY-ND 3.0

3 BÌNH LUẬN

  1. Rất cụ thể, rõ ràng giúp tôi có cái nhìn về vũ trụ, thế giới và loài người (vũ trụ quan, thế giới quan và nhân sinh quan) trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua đó giúp tôi có niềm tin và thái độ đúng đắn trong đời sống này.
    Thank you Tin Lành Trẻ rất nhiều!

  2. Một câu chuyện thật và quan trọng hơn bất cứ câu chuyện nào trên thế giới này vì nó chỉ cho mọi người biết tình yêu của Thiên Chúa và con đường sự sống vĩnh hằng mà Ngài ban cho nhân loại qua Chúa Giê-xu Christ. Tạ ơn Chúa. Thanks Tinlanhtre!

BÌNH LUẬN