Trực Tiếp: Lễ Cảm Tạ – Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Hội Thánh Hà Nội

Kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Hà Nội

0
2654
100 năm tin lành đến Hà Nội - Trực tiếp
100 năm tin lành đến Hà Nội – Trực tiếp

Lễ Cảm Tạ – Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Hội Thánh Hà Nội (1996 – 2016) đang diễn ra và được truyền hình trực tiếp qua kênh Youtube.

Tin Lành Trẻ xin được chung tay chia sẻ video và thông tin buổi lễ để con cái Chúa nhiều nơi có thể cùng hướng lòng dõi theo và cầu thay cho chương trình.


Hội Thánh Tin Lành Hà Nội – Hanoi Evangelical Church

Chương trình 1:

Chủ Đề: CHÚA GIÊ-XU – ĐẤNG CHIẾN THẮNG
Chủ lễ: Mục sư Quản nhiệm Bùi Quốc Phong
Diễn Giả: Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc (Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam)

Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00 -11h30 (giờ GMT+7)
Địa điểm: Nhà Thờ Tin Lành Hà Nội, số 2 phố Ngõ Trạm, Quận Hoàn Kiếm

Chương trình 2:

Chủ Đề: PHỤC VỤ ĐẤNG CHIẾN THẮNG
Chủ lễ: Mục sư Quản nhiệm Bùi Quốc Phong
Diễn Giả: Mục Sư Tony Yeo (Quản nhiệm Hội Thánh Giao Ước Phúc Âm)

Thời gian: Bắt đầu lúc 13h30 – 16h15 (giờ GMT+7)
Địa điểm: Nhà Thờ Tin Lành Hà Nội, số 2 phố Ngõ Trạm, Quận Hoàn Kiếm

Chương trình 3:

Chủ Đề: ĐÊM THÁNH NHẠC CỘNG ĐỒNG TIN LÀNH HÀ NỘI
Chủ lễ: Mục sư Quản nhiệm Bùi Quốc Phong
Diễn Giả: Mục Sư Dave Gibson (Quản nhiệm Hội Thánh Ân Điển)

Thời gian: Bắt đầu lúc 19h30 – 22h00 (giờ GMT+7)
Địa điểm: Cung Thể Thao Quần Ngựa, số 30 Văn Cao, Ba Đình


Nguồn thông tin và video từ website chính thức của Hội Thánh Tin Lành Hà Nội:
Trực Tiếp: Lễ Cảm Tạ – Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Hội Thánh Hà Nội | Hội Thánh Tin Lành Hà Nội http://www.hoithanhhanoi.com/live#ixzz4N1Sr8S00

BÌNH LUẬN