Nhiệm vụ to lớn nhất của mỗi một Cơ Đốc nhân chính là thực hiện Đại Mạng Lệnh mà Chúa Giê-xu đã truyền lại cho tất cả chúng ta trước khi Ngài trở về Thiên Đàng.

Đại mạng lệnh đó chính là chia sẻ Tin Lành cho “muôn dân”. Tuy nhiên, có một mùa gặt rất trúng, một cánh đồng truyền giáo lớn và quan trọng nhất nhưng lại ít được chú ý đến,– đó chính là TRẺ EM

Việc chia sẻ cho con trẻ về tình yêu của Chúa Giê-xu có ý nghĩa như thế nào cho sự phát triển cộng đồng? Cơ đốc nhân ngày nay có đang thực sự hiểu được tầm quan trọng và đầu tư đúng mức vào việc chia sẻ Tin lành và môn đệ hóa trẻ em? Và chúng ta phải làm gì để phát triển cánh đồng truyền giáo đầy tiềm năng này? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời  🙂

Nguồn video: Bao Nguyen

BÌNH LUẬN