/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
Những hướng dẫn cho tín hữu mới

Những hướng dẫn cho tín hữu mới

Những hướng dẫn cho tín hữu mới. Bạn mới tin nhận Chúa? Bạn đang tìm hiểu về Chúa? Bạn muốn tăng trưởng nhiều hơn trong đức tin? Học cách cầu nguyện, đọc kinh thánh...

fear notvideo

Ngày 30: Đừng sợ hãi

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=wb7gQkJ-g68?rel=0] Bạn có thể yên tâm rằng mình không hề đơn độc. Bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ sai phái một mình bạn...
Những hướng dẫn cho tín hữu mới - Đức Tin Căn Bản

Ngày 29: Chia sẻ như thế nào?

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Oop-ZyZoLQk?rel=0&w=560&h=315] Có nhiều cách để bạn có thể chia sẻ đức tin với mọi người. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là cầu...
Những hướng dẫn cho tín hữu mới - Đức Tin Căn Bản

Ngày 28: Phúc Âm Là Gì?

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jlpLca2p8ZI?rel=0&w=560&h=315] Nếu ai đó hỏi bạn làm thế nào để được vào nước thiên đàng, bạn biết sẽ phải trả lời như thế nào...
Những hướng dẫn cho tín hữu mới - Đức Tin Căn Bản

Ngày 27: Vì sao chúng ta chia sẻ Tin Lành?

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0GODSqj_yGM?rel=0&w=560&h=315] Bạn đã đánh cược một thứ gì đó bao giờ chưa? Nếu giá cược không quá cao thì cũng chẳng hại gì, như...
Những hướng dẫn cho tín hữu mới - Đức Tin Căn Bản

Ngày 26: Đại mạng lệnh

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=q3ECVcW-sd0?rel=0&w=560&h=315] Bạn đã được nghe về Chúa Giê-xu như thế nào? Có một người chia sẻ cho bạn? Rất hiếm có trường hợp được...
Những hướng dẫn cho tín hữu mới - Đức Tin Căn Bản

Ngày 25: Cầu Nguyện như thế nào?

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=D4rlD5Ve4QA?rel=0&w=560&h=315] Chúng ta nên cầu nguyện như thế nào? Các môn đồ của Chúa Giê-xu đã từng băn khoăn chính điều này khi họ...
Những hướng dẫn cho tín hữu mới - Đức Tin Căn Bản

Ngày 24: Cầu Nguyện ở đâu?

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=P066k5TU_b0?rel=0&w=560&h=315] Sự cầu nguyện có thể diễn ra ở bất kì nơi đâu và bất kì thời điểm nào. Đã bao giờ cuộc điện...
Những hướng dẫn cho tín hữu mới - Đức Tin Căn Bản

Ngày 23: Cầu nguyện khi nào?

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=CSn9p-MJb5Q?rel=0&w=560&h=315] Đã bao giờ bạn thực sự cần mua một món đồ, bạn tới cửa và nhận ra rằng nó đã đóng cửa? Chuyện...
Những hướng dẫn cho tín hữu mới - Đức Tin Căn Bản

Ngày 22: Tại sao chúng ta cầu nguyện?

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=EVoNAGBoa9Q?rel=0&w=560&h=315] Đâu là điểm cốt yếu của sự cầu nguyện? Vì sao chúng ta bỏ thời gian của mình ra để nói chuyện với...
Những hướng dẫn cho tín hữu mới - Đức Tin Căn Bản

Ngày 21: Cầu nguyện là gì?

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=iVbDDkCL1AY?rel=0&w=560&h=315] Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là khả năng tương giao với Cha Thiên Thượng và lắng nghe từ Ngài! Một số người...