Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là khả năng tương giao với Cha Thiên Thượng và lắng nghe từ Ngài! Một số người nghĩ đó chỉ  chỉ bổn phận. Một số khác lại tin đó là sự sửa sai nhanh chóng hay phương án cuối cùng. Sự cầu nguyện không phải như vậy. Trái lại, cầu nguyện là một đặc ân vô cùng tuyệt vời cho mỗi Cơ Đốc nhân. Kinh Thánh có rất nhiều mạng lịnh của Chúa về sự cầu nguyện: “Hãy cầu nguyện mỗi buổi sáng”, “Cầu nguyện khi bệnh tật”, “cầu nguyện khi cần giúp đỡ”, “cầu nguyện để có sự bình an”. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện nhiều như vậy? Ấy là bởi vì Đức Chúa Trời muốn đáp lại tất cả những điều chúng ta cầu xin. Chúa Giê-xu phán rằng: “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.”(Ma-thi-ơ 21:22). Đó quả thật là một lời hứa!

“Hỡi Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi.” Thi Thiên 17:6

“Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt ta; Thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ôi! tôi sẽ tìm mặt Ngài” Thi Thiên 27:8

Cầu nguyện: Kêu cầu cùng Chúa

Hãy nghĩ về mối quan hệ với người bạn thân nhất của mình: chuyện trò với nhau, lắng nghe lẫn nhau, và tận hưởng những khoảng thời gian chung với nhau. Thiết lập một mối tương giao với Cha Thiên Thượng là điều cốt lõi trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời rất yêu bạn, Ngài luôn muốn lắng nghe những điều bạn đang suy nghĩ, và chỉ dẫn bạn. Đức Chúa Trời phán rằng: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3). Điều bạn cần làm là kêu cầu cùng Đức Chúa Trời và trò chuyện với Ngài, Ngài hứa sẽ luôn đáp lời – thật là một sự đảm bảo tuyệt vời! Lời cầu nguyện của bạn không nhất thiết phải là một điều gì đó cao siêu. Vì Đức Chúa Trời thích sự chân thành. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, nói với Đức Chúa Trời những suy nghĩ của bạn và xin Ngài đáp lời bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi sự đáp lời kì diệu của Ngài.

 “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. ” 1 Giăng 5:14-15

New Believers’ GuideTin Lành Trẻ

Ngày 22: Tại sao chúng ta cầu nguyện?

Chương trình Những hướng dẫn cho tín hữu mới gồm 30 bài học ngắn, nhằm giúp cho người mới tin nhận Chúa có thể dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận với những điều căn bản trong đức tin.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây:

http://tinlanhtre.tk/cham-soc-tin-huu/nhung-huong-dan-cho-tin-huu-moi.html

 

BÌNH LUẬN