Vậy bạn muốn theo Chúa Giê-xu, nhưng bạn vẫn còn những gánh nặng tư tưởng trong quá khứ và những lo lắng cho tương lai. Làm sao để đối diện với điều này? Câu trả lời nằm ở sự hiểu biết sự thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu và về chính bản thân của bạn. “Những hướng dẫn cho tín hữu mới” có mục đích sẽ giúp bạn hiểu rõ rằng Chúa Giê-xu đã cứu bạn nhiều như thế nào, và làm sao để bước đi trong một đời sống mới trong Ngài – đời sống của đức tin và tự do. Chương trình gồm 30 bài học, mỗi bài có một video ngắn, bài học Kinh Thánh, những câu hỏi suy ngẫm, và ứng dụng cho cuộc sống hằng ngày.

Bạn có thể học theo tốc độ của chính mình. Nhưng hãy dành thời gian, trả lời hết các câu hỏi và sử dụng những bài học này như là một cơ hội để tập trung vào mối quan tương giao của bạn với Đức Chúa Trời.

hướng dẫn cho tín hữu mới

ĐẾN LÚC BẮT ĐẦU RỒI! Hãy bắt đầu mỗi bài học với một lời cầu nguyện ngắn, và xin Chúa bày tỏ chính Ngài cho bạn thông qua chương trình học này. Một tình nguyện viên sẽ luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ thắc mắc nào  trong cuộc hành trình của bạn.

Bắt đầu khám phá

Những hướng dẫn cho tín hữu mới:

Chủ đề 1: Nhận biết Đức Chúa Trời

Chủ đề 2: Đời sống trong Thánh Linh

Chủ đề 3: Kinh Thánh

Chủ đề 4: Cộng đồng

Chủ đề 5: Cầu nguyện

Chủ đề 6: Chia sẻ đức tin

Những hướng dẫn cho tín hữu mới là một chương trình đặc biệt, nhằm giúp cho những người mới đến với Chúa khám phá những điều căn bản trong niềm tin, đồng thời giúp các bạn tăng trưởng trong đức tin của mình và trở nên những Cơ Đốc nhân thực thụ. Toàn bộ các bài viết và video trong bộ chương trình Những hướng dẫn cho tín hữu mới đều được Tin Lành Trẻ dịch từ bản tiếng Anh của chương trình New Believers’ Guide, cung cấp bởi trang GodLife.com

Chúng tôi, những người thực hiện của Tin Lành Trẻ xin gửi đến quý độc giả bộ chương trình Những hướng dẫn cho tín hữu mới với mong ước được góp phần vào công việc Chúa, đem tình yêu thương, sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giê-xu đến cho mọi người.

Chúng tôi cũng xin gửi tới những người thực hiện chương trình New Believers’ Guide GodLife.com lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Trong quá trình thực hiện, có thể sẽ có một số thiếu sót, vì thế chúng tôi rất mong nhận được những lời góp ý và động viên từ phía quý độc giả và các bạn.

Nguyện Chúa ban phước lành!