Đâu là điểm cốt yếu của sự cầu nguyện? Vì sao chúng ta bỏ thời gian của mình ra để nói chuyện với Đức Chúa Trời, một đấng mà chúng ta chẳng thể nhìn thấy hay nghe thấy Ngài phán lớn tiếng cùng chúng ta? Lý chính khiến chúng ta cầu nguyện là bởi vì  Đức Chúa Trời muốn như vậy. Vì sao Chúa muốn chúng ta kêu cầu Ngài?

Hãy nghĩ về mối quan hệ cha con. Một người cha tốt thì muốn người con đến và tâm sự với mình về những cảm nhận của chúng, và điều chúng cần. Người cha ấy luôn muốn đáp ứng cho con mình, và muốn cho chúng biết rằng ông là người mà chúng có thể tin cậy.

Đối với Đức Chúa Trời, điều này còn đúng hơn thế. Hãy xem Chúa Giê-xu dạy về sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?  Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (Ma-thi-ơ 7:9-11)

“Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta. Ngài nhận lời cầu nguyện ta.” Thi thiên 6:9

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Phi-líp 4:6-7

Sự cầu nguyện làm hài lòng Chúa

Đã bao giờ bạn có một người bạn thích lắng nghe những vấn đề của bạn không? Hầu hết là không. Nhưng Đức Chúa Trời lại vui khi bạn kể với Ngài về những suy nghĩ và những điều bạn cần, bởi vì điều đó thể hiện rằng bạn tin cậy Ngài. Kinh Thánh chép: “Không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời, vì ai đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Ðấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6). Đức tin chỉ có nghĩa là bạn tin vào những điều mà Đức Chúa Trời nói về chính Ngài ở trong Kinh Thánh.

Ví dụ, bạn có thể hỏi Chúa xem bạn nên làm gì trong một số trường hợp và tin rằng Ngài sẽ dẫn dắt bạn, bởi vì Gia-cơ 1:5 chép: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” Vậy thì sao bạn không dành thời gian ngay hôm nay và nói với Chúa về một nhu cầu khẩn thiết của mình, hoặc một suy nghĩ đang đè nặng trong tâm trí bạn bấy lâu nay? Tin cậy vào Cha Thiên Thượng vừa làm Chúa hài lòng, vừa gây dựng đức tin cho bạn bởi vì bạn sẽ nhận thấy Chúa đáp lời cầu xin của mình.

“Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen.” Gia-cơ 5:13

New Believers’ GuideTin Lành Trẻ

Ngày 23: Cầu nguyện khi nào?

Chương trình Những hướng dẫn cho tín hữu mới gồm 30 bài học ngắn, nhằm giúp cho người mới tin nhận Chúa có thể dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận với những điều căn bản trong đức tin.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây:

http://tinlanhtre.tk/cham-soc-tin-huu/nhung-huong-dan-cho-tin-huu-moi.html

 

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN