Kính sợ Chúa – Giới thiệu

Bạn có ước ao nhạy bén với sự dẫn dắt của Thánh Linh không? Bạn có muốn có được một ‎nhận thức rõ ràng về mục đích và mục tiêu của mình không? Nếu muốn thì bạn phải đón nhận sự kính sợ Chúa. Qua sứ điệp này, John sẽ thách thức chúng ta làm mới lại lòng kính sợ Chúa trong sự thờ phượng và trong đời sống mỗi ngày của bạn.

Vậy kính sợ Chúa là gì? Tại sao sự kính sợ lại quan trọng? Nó khác với sợ hãi Chúa như thế nào? Trong cuốn sách Kính Sợ Chúa, John Bevere giải thích những câu Kinh Thánh liên quan đến lẽ thật này, là lẽ thật mà người hay bỏ qua hay hiểu sai. Đây là chìa khoá mở ơn khôn ngoan, tri thức và thân mật với Chúa. Nếu bạn tìm kiếm câu trả lời hay sự bảo vệ và dẫn dắt của Chúa thì bạn phải có lòng kính sợ Chúa.

Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính Ngài và có một cách duy nhất để bước vào sự thân mật với Chúa là qua sự kính sợ Chúa. Đời sống và cộng đồng của bạn sẽ được biến đổi vĩnh viễn khi bạn nắm bắt được lẽ thật mang lại sự biến đổi đời sống này!

Kính Sợ Chúa – Official Trailer

Đôi lời từ tác giả John Bevere

Bạn cần chuẩn bị những gì?

Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất mà bạn cần chuẩn bị đó chính là tấm lòng của bạn. Bạn đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới? Bạn đã sẵn sàng cho một bước tiến vượt bậc trong mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời?

Bộ video sứ điệp Kính Sợ Chúa được trình bày bởi mục sư John Bevere bao gồm 8 phần:

Ngoài ra, bạn cũng có thể tải về cuốn Kính Sợ Chúa và sách bài tập tại địa chỉ dưới đây:

9 BÌNH LUẬN

  1. […] Kính Sợ Chúa là một sứ điệp mạnh mẽ của mục sư John Bevere về bí quyết để có được một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và trải nghiệm những ơn phước lớn lao của Ngài trên đời sống của mỗi chúng ta. Bạn có thể xem trực tiếp toàn bộ 8 video bài giảng, tải về sách đọc và sách bài tập. Xem chi tiết tại đây: http://tinlanhtre.tk/cung-hoc-loi-chua/kinh-chua-kham-pha-bi-quyet-de-biet-chua-cach-mat.html […]

  2. […] Kính Sợ Chúa là một sứ điệp mạnh mẽ của mục sư John Bevere về bí quyết để có được một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và trải nghiệm những ơn phước lớn lao của Ngài trên đời sống của mỗi chúng ta. Bạn có thể xem trực tiếp toàn bộ 8 video bài giảng, tải về sách đọc và sách bài tập. Xem chi tiết tại đây: http://tinlanhtre.tk/cung-hoc-loi-chua/kinh-chua-kham-pha-bi-quyet-de-biet-chua-cach-mat.html […]

  3. […] Kính Sợ Chúa là một sứ điệp mạnh mẽ của mục sư John Bevere về bí quyết để có được một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và trải nghiệm những ơn phước lớn lao của Ngài trên đời sống của mỗi chúng ta. Bạn có thể xem trực tiếp toàn bộ 8 video bài giảng, tải về sách đọc và sách bài tập. Xem chi tiết tại đây: http://tinlanhtre.tk/cung-hoc-loi-chua/kinh-chua-kham-pha-bi-quyet-de-biet-chua-cach-mat.html […]

  4. […] Kính Sợ Chúa là một sứ điệp mạnh mẽ của mục sư John Bevere về bí quyết để có được một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và trải nghiệm những ơn phước lớn lao của Ngài trên đời sống của mỗi chúng ta. Bạn có thể xem trực tiếp toàn bộ 8 video bài giảng, tải về sách đọc và sách bài tập. Xem chi tiết tại đây: http://tinlanhtre.tk/cung-hoc-loi-chua/kinh-chua-kham-pha-bi-quyet-de-biet-chua-cach-mat.html […]

  5. […] Kính Sợ Chúa là một sứ điệp mạnh mẽ của mục sư John Bevere về bí quyết để có được một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và trải nghiệm những ơn phước lớn lao của Ngài trên đời sống của mỗi chúng ta. Bạn có thể xem trực tiếp toàn bộ 8 video bài giảng, tải về sách đọc và sách bài tập. Xem chi tiết tại đây: http://tinlanhtre.tk/cung-hoc-loi-chua/kinh-chua-kham-pha-bi-quyet-de-biet-chua-cach-mat.html […]

  6. […] Kính Sợ Chúa là một sứ điệp mạnh mẽ của mục sư John Bevere về bí quyết để có được một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và trải nghiệm những ơn phước lớn lao của Ngài trên đời sống của mỗi chúng ta. Bạn có thể xem trực tiếp toàn bộ 8 video bài giảng, tải về sách đọc và sách bài tập. Xem chi tiết tại đây: http://tinlanhtre.tk/cung-hoc-loi-chua/kinh-chua-kham-pha-bi-quyet-de-biet-chua-cach-mat.html […]

  7. […] Kính Sợ Chúa là một sứ điệp mạnh mẽ của mục sư John Bevere về bí quyết để có được một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và trải nghiệm những ơn phước lớn lao của Ngài trên đời sống của mỗi chúng ta. Bạn có thể xem trực tiếp toàn bộ 8 video bài giảng, tải về sách đọc và sách bài tập. Xem chi tiết tại đây: http://tinlanhtre.tk/cung-hoc-loi-chua/kinh-chua-kham-pha-bi-quyet-de-biet-chua-cach-mat.html […]

BÌNH LUẬN