Trong video thứ 12 này của loạt bài Giáo Trình Alpha, bạn sẽ trả lời được 2 câu hỏi: Vì sao tôi nên nói về Chúa cho người khác? Và làm sao tôi có thể nói về Chúa cho mọi người?

BÌNH LUẬN