Trong bài học thứ 3 của Giáo Trình Alpha này, mục sư Nicky Gumbel sẽ giải thích về sự chết của Chúa Giê-su. Vì sao Chúa Giê-su Christ phải chịu chết? Điều này có ý nghĩa như thế nào với chính đời sống của bạn?

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN